Cadastru - Intabulare - Topografie

Intrebari frecvente

  1. Care este legea/legile care defineste activitatea de cadastru in Romania?
  2. Cand este necesar sa fie executata documentatia de cadastru si respectiv acordarea numarului cadastral?
  3. Care sunt actele necesare executarii documentatiei de cadastru, pe care trebuie sa le puna la dispozitie proprietarul?
  4. Care sunt tarifele si cand se achita onorariul convenit si taxele OCPI?
  5. Ce documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput?
  6. Cat dureaza executarea documentatiei si cat dureaza receptionarea si inscrierea in Cartea Funciara?1. Care este legea/legile care defineste activitatea de cadastru in Romania?
Legea 7/1996

2. Cand este necesar sa fie executata documentatia de cadastru si respectiv acordarea numarului cadastral?
La instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire.

In situatia in care se doreste o garantie in vederea inscrierii contractului de inchiriere,concesionare,etc... in Cartea Funciara.

In situatia in care se doreste instituirea unei ipoteci asupra imobilului.

3. Care sunt actele necesare executarii documentatiei de cadastru, pe care trebuie sa le puna la dispozitie proprietarul?
Acte de proprietate in copie legalizata, cum ar fi:
- act vanzare - cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la stat);
- certificat de mostenitor;
- titlu de proprietate asupra terenului;
- autorizatie de constructie si proces verbal de receptie finala - in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului;
- act donatie;
- hotarare judecatoresca definitiva si irevocabila;
- acte identitate proprietar;
- certificatul fiscal de la serviciul taxe si impozite locale de pe raza judetului pe care se afla imobilul;

Formulare ce vor fi puse la dispozitie de catre firma executanta:
- cerere tip completata si semnata de proprietar (Anexa 1,3)
- declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea de cadastru(Anexa 5)
- cerere de receptie si inscriere in Cartea Funciara (Anexa 2)

4. Care sunt tarifele si cand se achita onorariul convenit si taxele OCPI?
Taxele se achita dupa semnarea contractului odata cu avansul din onorariu.

Onorariul se achita astfel:
60% la semnarea contractului;
40% la predarea lucrarii (incheierii de intabulare si exstras de CF impreuna cu Planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate.

5. Ce documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput?
Documentatia se executa in conformitate cu Ordinul 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Cat dureaza executarea documentatiei si cat dureaza receptionarea si inscrierea in Cartea Funciara?
OBS: A nu se confunda executarea cu receptionarea si inscrierea in Cartea Funciara.

Executarea se refera la timpul de executie a firmei autorizate,care in cazul nostru este de 5 zile lucratoare iar,
Receptionarea si inscrierea in CF se face conform termenelor prevazute in Ordin 186/2009 al Dir. Gen. ANCPI.