Legislatie constructii - Cadastru - ANCPI

Legislatie cadastru, topografie

Ordinul 634 din 2006 - Regulament privind continutul documentatiilor cadastrale

Ordin nr. 634 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara (Publicat in MO nr. 1048 din 29.12.2006)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Forma actualizata la data 23.10.2009 a actului Ordin nr. 634 din 13.10.2006

Aceasta este forma actualizata cu modificarile si completarile adus ede urmatoarele acte:
- Ordin nr. 134 din 26.03.2009
- Ordin nr. 415 din 16.09.2009

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul Ordin.

ART. 1
Se aproba Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga:
a) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificarile ulterioare;
b) punctele 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
c) orice alte dispozitii contrare.

ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

inapoi · descarca document