Legislatie constructii - Cadastru - ANCPI

Legislatie cadastru, topografie

Ordinul 633 din 2006 - Regulament de functionare a BCPI

Ordin nr. 633 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara (Publicat in MO nr. 1049 din 29.12.2006)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Forma actualizata la data 28.04.2009 a actului Ordin nr. 633 din 13.10.2006

Aceasta este forma actualizata cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
- Ordin nr. 294 din 26.04.2007
- Ordin nr. 247 din 06.05.2008
- Ordin nr. 518 din 30.09.2008
- Ordin nr. 133 din 26.03.2009

NOTA:
Conform ART. 2 din Ordin nr. 247 din 06.05.2008, celelalte dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile ulterioare, raman neschimbate.

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul Ordin.

ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile ulterioare.

ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

inapoi · descarca document