Legislatie constructii - Cadastru - ANCPI

Legislatie cadastru, topografie

Ordinul 534 din 2001 - Norme tehnice

Ordin nr. 534 din 01.10.2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general (Publicat in MO nr. 744 din 21.11.2001)

Ministerul Administratiei Publice

Forma actualizata la data 30.05.2007 a actului Ordin nr. 534 din 01.10.2001

Actul a fost publicat in M.O. nr. 744 din 21.11.2001. Aceasta este forma actualizata pana la data de 30.05.2007 cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
- Ordin nr. 349 din 01.09.2004
- Ordin nr. 634 din 13.10.2006
- Ordin nr. 211 din 28.05.2007

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, ministrul administratiei publice emite prezentul Ordin.

ART. 1
Se aproba Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.

ART. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentului Ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 452/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.

ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca

inapoi · descarca document