Legislatie constructii - Cadastru - ANCPI

Legislatie cadastru, topografie

Ordinul 81 din 2010 - Abrogare acte normative

Ordin nr. 81 din 29.03.2010 privind abrogarea unor acte normative (Publicat in MO nr. 201 din 30.03.2010)

Ministerul Administratiei si Internelor

Act valabil de la data 30.03.2010

Avand in vedere dispozitiile art. 16 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul Ordin:

ART. 1
La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001;
b) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.

ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga


inapoi · descarca document