Cadastru - Intabulare - Topografie

Referinte

S.C. REAL DESIGN TRUST S.R.L.
Constructii de supermarketuri

Lucrari executate:

 • Trasarea tuturor elementelor construite (fundatii, pahare, stalpi, drumuri acces)
 • Trasarea cotelor din proiect (platorma magazine, parcare, rampa descarcare marfa, etc.)
 • Verificat montare antivantuiri
 • Verificarea verticalitatii stalpilor
 • Ridicari topografice pentru curbe de nivel
 • Nivelment si sistematizare pe verticala drumuri acces si parcari

SC INFOMED FLUIDS S.R.L.

Lucrari executate:
 • Verificare cu tehnologie GPS a limitei de proprietate
 • Trasare limitei de proprietate

TERNA SA GRECIA
Masuratori pentru reabilitarea tronsonului de cale ferata Bucuresti-Constanta

Lucrari executate:
 • Nivelment de inalta precizie
 • Trasare de cai ferate
 • Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura

SC GAZOTEH SA

Lucrari executate:
 • Documentatie topocadastrala necesara studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
 • Documentatie pentru dezmembrarea numerelor cadastrale existente
 • Planuri de situatie incluzand curbe de nivel

BOUYGUES ROMANIA S.R.L.
Asistenta topografica de santier

Lucrari executate:
 • Realizarea Retelei Topografice de Constructii (RTC)
 • Trasarea contururilor cladirilor in cadrul complexului
 • Trasarea axelor si cotelor din proiect
 • Masuratori si calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat/umplutura
 • Nivelment de mica si mare precizie

OCER-ENERGIE S.R.L.
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Lucrari executate:
 • Verificarea verticalitatii stalpilor
 • Verificarea cotelor pe fiecare nivel
 • Verificare planeitate placi pe nivel

S.C. STRABAG S.R.L.

Lucrari executate:
 • Monitorizare volumetrica periodica a carierelor
 • Ridicari topografice pentru amplasarea statiilor de sortare agregate de balastiera
 • Masuratori si calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat/umplutura
 • Modelare predictiva in vederea determinarii volumelor ramase pentru exploatare in balastiere si cariere

EUROLOGISTICA TIMISOARA S.R.L.

Lucrari executate:
 • Intocmirea planurilor topografice pentru obtinerea autorizatiei de constructie
 • Supravegherea excavatiei
 • Trasari de hale industriale(zona IVECO-iesire autostrada Bucuresti-Pitesti)

CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.

Lucrari executate:
 • Intocmirea profilelor transversale pe raul Arges in vederea exploatarii de balast-anteexecutie si postexecutie
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara
 • Documentatii topocadastrale necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
 • Modelare predictiva in vederea determinarii volumelor ramase pentru exploatare in balastiere si cariere

INVESTM SIMERIA VECHE S.R.L.

Lucrari executate:
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara
 • Intocmirea documentatiei pentru dezlipire si alipire corpuri de proprietate
 • Verificari de amplasamente - statie de betoane, hale industriale, etc.
 • Trasari de hale industriale-axe, puncte caracteristice, stalpi, retea electrica

LESCACI COM S.R.L.
SCIT IMPEX
SWISS CONSTRUCT
S.C. REAL DESIGN TRUST S.R.L.
TERNA S.A. GRECIA
S.C. GAZOTEH S.A
BOUYGUES ROMANIA S.R.L.
OCER-ENERGIE S.R.L.
S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L.
STRABAG S.R.L.
EUROLOGISTICA TIMISOARA S.R.L.
CORSARU ROSU IMPEX 93 S.R.L.
INVESTM SIMERIA VECHE S.R.L.